۱۲ شهریور ۱۳۸۴، ۰:۰۱
کد خبر: 6334729
T T
۰ نفر
میزان پساب های کشور در سال 1400 به یک سوم منابع تجدیدپذیر می رسد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 11/06/84 داخلی.اجتماعی.محیطزیست.پساب.مکنون. نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار، گفت: میزان پسابها در سال 1400 به حدود یک سوم منابع تجدیدپذیر کشور می رسد. دکتر "رضا مکنون" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: این میزان پساب با توجه به آلودگی منابع آبها استفاده مجدد و بازیافت از این منابع، از اهمیت ویژه ای برخودار است. وی، گفت: حجم پسابهای اصلی در سال 1400 برابر 40 میلیارد متر مکعب خواهد بود که نسبت به 29 میلیارد مترمکعب در سال 1380 حدود 38درصد رشد خواهد داشت. وی، گفت: دروضع فعلی قسمت اعظم پسابهای شهری در حد بسیار محدود تصفیه شده و بقیه به صورت دفع از طریق چاههای جذبی به آلودگی منابع آبهای زیرزمینی منجر می شود. مکنون افزود: بررسی کمی و کیفی منابع آب کشور نشان دهنده چالش مهم آب در برنامه های توسعه و در دهه های آینده کشور است که اهمیت آن در برنامه چهارم توسعه و تا سال 1400 بررسی شده و راهبردهای پیشنهادی در بخش منابع آب، مصارف آب و حفاظت محیط زیست ارایه شده است. وی، ادامه داد: آبهای زیرزمینی از نظر کمیت، توسعه منابع آبهای زیرزمینی کشور در مرحله اول نیاز به تثبیت برداشت و در مرحله دوم نیاز به کاهش برداشت و تغذیه مجدد سفره آبهای زیرزمینی دارد. نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار، گفت: به نظر می رسد، تثبیت برداشت آبهای زیرزمینی در سطح 51 میلیارد در وضع فعلی و تغذیه مصنوعی آن در مکان های مورد نیاز بتواند تا سال 1400 فشار بر منابع آبهای زیرزمینی را کاهش دهد. مکنون، افزود: درصورت تغذیه مصنوعی مناسب، می توان اضافه برداشت از آبهای زیرزمینی از رقم 1/6 میلیاردمترمکعب در سال 1380 را به دو تا سه میلیارد متر مکعب در سال 1400 کاهش داد. وی، بااشاره به وضعیت منابع آبهای سطحی کشور، گفت: در دو دهه آینده نیاز به توسعه منابع آبهای سطحی وجود دارد. به گفته وی، با توجه به ظرفیت محدود توسعه منابع آبهای سطحی در آینده لازم است توسعه های جدید کاملا بر اساس ملاحظات زیست محیطی، پیشگیری از آلودگی منابع و استفاده بهینه از منابع آب با کارآیی بالا صورت پذیرد. نایب رییس کمیته ملی توسعه پایدار، گفت: مواد فوق خصوصا در برنامه های انتقال آب بین حوزه ها نیاز به دقت بیشتری داشته و مصارفی که کارآیی مناسب ندارند، فاقد توجیه اقتصادی و زیست محیطی خواهند بود. اجتمام ./2301/1805
۰ نفر