۵ بهمن ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6234818
T T
۰ نفر
"پیکار جهانی اطلاعرسانی بیمارستان های امن تر" شروع شد # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/11/86 داخلی.اجتماعی.کاهش بلایا.بیمارستان های امن تر. امروز پنجم بهمن برابر با 25 ژانویه 2008 طی مراسمی در داووس سوییس "پیکار اطلاعرسانی جهانی دو سالانه استراتژی بین المللی کاهش بلایای سازمان ملل متحد (UNISDR) با عنوان "بیمارستان های امن تر" شروع شد. عنوان دقیق این شعارجهانی "بیمارستان های امن در برابر بلایا: خطرپذیری را کاهش بده، از تاسیسات بهداشتی حفاظت کن، جان افراد را نجات بده" است. هدف این شعار جهانی، بالا بردن آگاهی و ایجاد تغییرات موثری است که از جان بیماران و کارکنان بهداشتی با اطمینان از ساختار برگشت پذیر تاسیسات بهداشتی در برابر بلایا حفاظت کند. توانایی کارکرد تاسیسات بهداشتی و خدمات بهداشتی در زمانهای پس از وقوع بلایا و وضعیتهای اضطراری تضمین کند و بهبود قابلیت کاهش خطرپذیری برای کارکنان و موسسات بهداشتی من جمله از طریق مدیریت بحران را تضمین کند. هماهنک کننده ویژه (UNISDR) مستقر در تهران روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: شعار "بیمارستان های امن تر" شعار جهانی کاهش بلایای ISDR برای سال های 2008 و 2009 است. " سیدمحمد ساداتی نژاد" افزود: در طی این دو سال، دبیرخانه استراتژی بین المللی کاهش بلایای سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی، با مشارکت دولتها، سازمان های منطقه ای و بین المللی، سازمانهای غیر دولتی و افراد، آگاهی در مورد چگونگی مضاعف نمودن اقدامات برای حفظ تاسیسات بهداشتی و اطمینان از کارکرد صحیح آنها در طول و یا پس از بلایا را افزایش خواهند داد. ساداتی نژاد گفت: این اقدام اطلاعرسانی تا دو سال، از ژانویه 2008 تا دسامبر 2009 طول خواهد کشید. با وجود اینکه تعدادی از کشورها قبل از 2008 فعالیتهای کاهش خطرپذیری در رابطه با تاسیسات بهداشتی خود را شروع کرده اند، فرصت ایجاد شده در نتیجه این اقدام اطلاع رسانی، موجب کمک به پایدار بودن و برجسته شدن کاهش خطرپذیری بلایا در حد وسیعتری از ابتکارهای بخش بهداشت خواهد شد. به گفته وی، با ادامه این طرح، انتظار می رود شمار زیادی از دولتها طرحهای راهبردی عملی برای اطمینان یابی از ایمن بودن بیمارستانها و تاسیسات بهداشتی در برابر بلایا ایجاد و اجرا کنند و کاهش خطرپذیری بلایا به جزء لاینفک سیاست های بهداشتی تبدیل شود. ساداتی نژاد به نقل از دکتر "اعلا الوان" معاون مدیر کل عملیات اضطراری سازمان بهداشت جهانی اظهار داشت: زمانی که بیمارستانها، سیستم ها و تاسیسات بهداشتی در وضعیتهای اضطراری و سوانح به هر دلیل اعم از ساختاری یا عملیاتی از کار می افتند، قادر به درمان قربانیان در لحظه نیاز نخواهند بود. وی همچنین به نقل از "سالوانو بریسنو" مدیر دبیر خانه UN/ISDR گفت: زمانی که مراکز خدمات بهداشتی و بیمارستان ها در زمان بلایا نتوانند به مردم یاری رسانند، مردم می میرند و یا بی جهت در طول وضعیت اضطراری و در آینده، دچار رنج و گرفتاری می شوند. وی در ادامه گفت: "خرابی بخش بهداشت موجب بروز یک بلای مخرب ثانویه می شود. بنابراین هر یک از افراد جامعه باید از اهمیت این موضوع آگاهی یابند و برای کمک به دیگران جهت تضمین مقاوم بودن بیمارستان ها و تاسیسات بهداشتی در برابر مخاطرات طبیعی، متعهد شوند. ** یک بیمارستان امن در برابر بلایا به چه معنا است ؟ ساداتی نژاد در پاسخ به این سوال، با تاکید بر این که شعار جهانی "بیمارستانهای امن تر"، تمام تاسیسات بهداشتی - اعم از کوچک یا بزرک، شهری یا روستایی - را هدف قرار می دهد، گفت منظور از ایمنی بیمارستان ها در مقابل بلایا، فراتراز حفظ ساختارهای فیزیکی بیمارستان ها است. وی در ادامه افزود: زمانی بیمارستانها در برابر بلایا ایمن خواهند بود که خدمات بهداشتی با حداکثر ظرفیت و فورا پس از یک سانحه یا وضعیت اضطراری، در دسترس و کارآمد باشند. به گفته وی، یک بیمارستان ایمن دربرابر بلایا، در زمان وقوع یک سانحه، خراب نمی شود و بیماران و کارکنان را نمی کشد. این بیمارستان می تواند به فعالیت خود ادامه دهد و بعنوان یک تاسیسات جامعه ـمحور مهم، خدمات بهداشتی را در وضعیت های بحرانی که بیشترین زمان مورد نیاز است، ارایه کند. "همچنین این بیمارستان به خوبی با تهیه طرحهای محتمل الوقوع و نیروی کار بهداشتی آموزش دیده برای عملیاتی نگه داشتن شبکه، سازماندهی شده است." **چرااین شعارجهانی"برایمن ساختن بیمارستان هادر برابر بلایا" تمرکز دارد؟ ساداتی نژاد در پاسخ به این سوال که "چرااین شعارجهانی"برایمن ساختن بیمارستان هادر برابر بلایا" تمرکزدارد؟" گفت: بیمارستانها، تاسیسات بهداشتی و خدمات بهداشتی که در مواقع عادی شریان های حیاتی یک جامعه هستند، در زمان بروز یک سانحه نقش کلیدی و محوری دارند با اینحال در حال حاضر همین مراکز زمان وقوع سانحه به شدت آسیب می بینند یا از کار می افتند.
وی گفت: نمونه های بیشماری از تاسیسات بیمارستانی - از بیمارستانهای پیشرفته گرفته تا بیمارستانهای کوچک اما مهم- وجود دارد که به این سرنوشت گرفتار شده اند. این مقام ISDR گفت: اهمیت بیمارستان ها و انواع تاسیسات بهداشتی فراتر از نقش مستقیم آنها در نجات جان افراد است. آنها همچنین سمبل پیشرفت اجتماعی محسوب شده و یک پیش شرط برای ثبات و توسعه اقتصادی بشمار می آیند.
بنابراین باید به اطمینان از تمامیت فیزیکی و کارکردی آنها در شرایط اضطراری توجه ویژه داشت. ** یک خبر خوش وی دانش امروزی و تعهد قوی سیاسی کشورها در برابر کاهش بلایای طبیعی را یک خبر خوش دانست و گفت: کشورها می توانند خطرپذیری در بیمارستانها و تاسیسات بهداشتی را کاهش دهند و آنها را در برابر مخاطرات طبیعی و سوانح ایمن سازند. ** نتایج یک پژوهش وی به نتایج یک پژوهش سازمان ملل در آمریکای لاتین اشاره کرد و گفت: دراین بخش از جهان دولت ها 70 درصد بودجه بیمارستان ها را صرف عملیات بهداشت و فقط 30 درصد را صرف ایمنی بیمارستان ها می کنند. وی گفت: بر اساس این پژوهش ، بیش از هشت هزار بیمارستان که 50 درصد بیمارستان های موجود در آمریکای لاتین بشمار می آیند در منطقه ای ساخته شده اند که احتمال وقوع سوانح طبیعی مثل سیل و زلزله در آنها بالاست. ساداتی نژاد گفت: بر اساس نتایج کمیسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در آمریکای لاتین طی 25 سال گذشته، صدمات ناشی از سوانح طبیعی به تاسیسات بهداشتی بیمارستان ها، چهار میلیارد دلار بوده است. وی تاکید کرد: این مشکل فقط مشکل آمریکای لاتین نیست بلکه کشورهای در حال توسعه از جمله ایران نیز با این مشکل مواجه اند و باید به آن توجه داشت. وی در پاسخ به این سوال که "چگونه می توان ایمن شدن بیمارستان ها را محقق کرد؟" گفت: برای محقق کردن ایمنی بیمارستان ها باید از هر فرصتی برای افزایش اطلاع رسانی در زمینه های مربوط، استفاده کرد مانند گنجانیدن موضوع در دستور کار نشست های عالی رتبه ، جلسات فنی، مستند کردن و تبادل تجربیات خوب در خصوص ایمن ساختن بیمارستانها در برابر بلایا. ساداتی نژاد افزود: همچنین باید تمام مولفه های مهم شبکه خدمات بهداشتی مانند مراکز مراقبتهای بهداشتی اولیه، بانکهای خون، آزمایشگاه ها، انبارها و خدمات پزشکی اورژانسی را در نظر گرفت. به علاوه باید بیشترین حد ممکن از مشاغل مرتبط با بیمارستانها شامل تمام مهندسین، معماران، مدیران، کارکنان حفاظت را در شناسایی و کاهش خطرپذیری و برگشت پذیر ساختن جوامع درگیر کرد و در نهایت به تهیه طرحهای راهبردی عملی که در برگیرنده دولتها، بخشهای بهداشت و شرکاء دیگر باشد، کمک شود. ساداتی نژاد از تمام دست اندرکاران بهداشت جمهوری اسلامی ایران خواست تا نقش فعالی را در اقدام اطلاع رسانی شعار جهانی "بیمارستان های ایمن تر" ایفا کنند. ساداتی نژاد در خصوص برنامه های دفتر ISDR در تهران گفت: این دفتر قرار است در تهران یک برنامه ملی و جامع بیمارستان ها را طی دو سال آینده تهیه کند. وی گفت: به همین منظور دفتر ISDR در تهران در نظر دارد یک نشست در روز 29 ژانویه (9 بهمن ) با همکاری دبیرخانه اکو و با شرکت کشورهای عضو اکو و اصحاب رسانه در کامرانیه تهران -دبیرخانه اکو- برگزار کند. شعار دبیرخانه ISDR برای سال های 2006 و 2007 مدارس امن تر بود. اجتمام 1786**1776**
۰ نفر