۲۷ دی ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6233613
T T
۰ نفر
استاندار فارس:عزاداری هاباید بتواند مشخصه الگوی حق و باطل را بیان کند # شیراز ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 27/10/86 داخلی.مذهبی.محرم. استاندار فارس گفت: عزاداری های ما باید بتواند مشخصه های الگوی حق و باطل را به خوبی بیان کند و به ما و جامعه ما راه درست را نشان دهد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی مهندس محمدرضا رضازاده پنجشنبه درنشست شوراهای آموزش و پرورش فارس افزود:نوحه سرایان و مداحان و هرکسی که موعظه می کند باید استنادشان به مطالعاتشان باشد نه بر اساس شنیدن از دیگران و باید برای تک تک کلماتی که به زبان می آورند، اهمیت قائل باشند تا در عزاداری ها به خوبی مشخصه های الگوی حق و باطل بیان شود. استاندارفارس گفت:دعوای امام حسین (ع)دعوابرسر عقیده،ارزش ها و اعتقادات دینی بود و در حماسه عاشورا آنقدر شکوه و زیبایی صفات انسانی نمایان است که ضرورتی ندارد برای افزایش رنک و لعاب، حرف های بی پایه به آن اضافه شود و اگر بتوان تنها گوشه کوچکی از این حماسه را به نمایش گذاشت که مستند باشد برای ما کافی است. وی اظهار داشت:برگزاری مراسم عزاداری امام حسین ازسرمایه های بزرک مملکت ما است و انقلاب ما نیزبااتکا به این سرمایه به نتیجه رسید ودر همان مجالس عاشورایی شروع و توسعه پیدا کرد و عاشورا و تاسوعا مقدمات پیروزی انقلاب را فراهم کرد بنابراین ما باید در حفظ این سرمایه بزرک بکوشیم. رضازاده بیان کرد بعضی ها در تحلیل هایشان می گویند کم توجهی ما به مردم و مخاطب قرار دادن تنها نخبگان در مسایل اجتماعی و اقتصادی، باعث شکست سیاست ها شده است.آنها در سالن های شیک و آمفی تئاتر می نشینند و برای خودشان صحبت می کنند در حالی که مردم راه خودشان را می روند. رضازاده خطاب به این افراد گفت: به میان مردم و آنهایی که باسوز دل گریه می کنند بروید، شما هنوز با توجه به اعتراف هایتان نتوانسته اید فاصله را با مردم کم کنید، عزای حسینی سرمایه بزرک همدلی با مردم و تنها چیزی است که بر سر آن دعوا نداریم و باطیب خاطر در آن شرکت می کنیم. وی همچنین گفت:مسائل و مشکلات آموزش و پرورش فقط مربوط به استان فارس نیست تا به حال هر آنچه که در فارس اتفاق افتاده و عمل شده بسیار وسیعتر و با نگاه بازتری نسبت به سایر استان ها انجام شده است. وی گفت:باوجود اینکه ازاول سال دربودجه ها با مضیقه روبرو بوده ایم اما آن حداقل پرداخت هایی را که در آموزش و پرورش فارس انجام گرفته در سایر استان های دیگر اتفاق نیفتاده و بخش اصلی حقوق مستقیما توسط وزارت اقتصاد و دارایی پرداخت می شود. رییس سازمان آموزش و پرورش استان فارس هم گفت:سال گذشته بهترین سال در 10 سال اخیر برای آموزش و پرورش فارس بود که توانست اکثر مطالبات خود را پرداخت نماید. محمد حسین روزیطلب افزود:رشد بودجه وزارت آموزش و پرورش از سه هزارو 700 هزار میلیارد تومان به هفت هزار میلیارد تومان رشد خوبی بوده اما به لحاظ اینکه حقوق هابه صورت پلکانی افزایش پیدا کرد و 80 درصد از کارکنان آموزش و پرورش مشمول اضافه شدن حقوق شدند ما مشکل پرداخت داریم.ک/2 7365/677/515/675
۰ نفر