۵ مهر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6216638
T T
۰ نفر
معاون استاندار خراسان رضوی بر اهمیت سند توسعه منابع انسانی تاکید کرد ....................................................................
مشهد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 05/07/86 داخلی.اجتماعی.تحول اداری.
معاون پشتیبانی و توسعه منابع استانی استاندار خراسان رضوی تدوین سند توسعه منابع انسانی این استان را ضروری دانست.
به گزارش ایرنا، رضا عبدالملکی روز پنجشنبه در نشست کارگروه تحول اداری این استان گفت: امروز بیان و تعریف جدیدی از منابع انسانی را پیگیری می کنیم که اعم از بخشهای خصوصی، دولتی و افراد خوداشتغال است.
وی با تاکید بر این که منابع انسانی استان باید سرجمع شده و اطلاعاتش تکمیل شود افزود: سند چشم انداز 20 ساله کشور و سایر اسناد بالادستی باید دورنگاه اصلی برای تدوین این سند باشد.
او گفت: در تدوین سند توسعه منابع انسانی خراسان رضوی باید منابع سازمانی، اداری و خدماتی استان کاملا مورد توجه قرار گیرد و این سند منطبق بر منابع و امکانات استانی باشد.
وی افزود: نکته دیگری که باید در تدوین این سند مورد توجه قرار گیرد آن است که نگاه مدیریتی حاکم بر نگاه تدوین کنندگان سند باید کاملا ریشه دار و مبتنی بر نظامهای فرهنگی و اجتماعی و خصوصا وضعیت معنوی خراسان رضوی باشد.
او گفت: شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی برای تدوین این سند 500 میلیون تومان در نظر گرفته است که مبلغ قابل توجهی است.
وی افزود: برنامه دیگری که کارگروه تحول اداری استان باید پیگیر اجرای آن باشد آسیب شناسی موضوعی و ساختاری در نظام تحول اداری است.
او گفت: کشور ما در برخی از موارد بسیار نسبت به دنیا عقب است در حالی که اطلاعات دنیا به شکل لحظه ای تولید و تکثیر می شود.
وی افزود: سرشماری در کشور ما هر 10 سال یک بار انجام می شود که ریشه در نقص فرایند اطلاعاتی استان و کشور دارد.
او بیان کرد: بطور مثال هنوز در خراسان رضوی نمی دانیم چند نیروی رسمی، پیمانی و قراردادی در ادارات وجود دارد یا نمی دانیم که ظرفیت بهره وری دستگاه های اداری استان چقدر است و باید برای این نقص در شورا و کارگروه تحول اداری استان فکری کرد.
او گفت: برنامه سومی که کارگروه تحول اداری خراسان رضوی باید به دنبال آن باشد پیگیری آسیب شناسی ساختاری و موضوعی فرایندهای اداری است.
وی افزود: بطور مثال کاغذبازی و بوروکراسی اداری دستگاههای دولتی بسیار زیاد است و باید برای روانی فعالیتهای اداری در دستگاهها طرحریزی کرد.
او تاکید کرد: کارگروه تحول اداری بیشترین مسوولیت را برای راه اندازی ساختار اطلاعاتی استان دارد.ک/2 1922/663/589/660 شماره 093 ساعت 12:56 تمام
۰ نفر