۲۳ تیر ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6208416
T T
۰ نفر
کمیته امدادامام خمینی مجری طرحهای توسعه سازمان ملل متحد درایران می شود .....................................................................
دوشنبه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 23/04/86 خارجی.اجتماعی.تاجیکستان.کمیته امداد امام خمینی.سازمان ملل متحد یک مقام کمیته امداد امام خمینی (ره ) درتاجیکستان اعلام کرد: دفترتوسعه سازمان ملل متحد ،اجرای شش طرح توسعه این سازمان را درمناطق مختلف ایران به کمیته امداد امام خمینی پیشنهاد داده است.
"محمدمحمدی فر" مسئول امور بین الملل کمیته امداد امام خمینی روز شنبه درشهردوشنبه پایتخت تاجیکستان به خبرنگارایرنا گفت: کمک به تشکلهای غیر دولتی کاری ، اعتباری و مالی منطقه ای با رویکرد توسعه ، فقرزدایی و رشد اقتصادی منطقه ازاهداف اصلی طرحهای پیشنهادی دفتر توسعه سازمان ملل متحد درتهران اعلام شده است.
وی افزود:مطالعات کارشناسی، این طرحها توسط کارشناسان دفترتوسعه سازمان ملل متحد در تهران و کمیته امداد امام خمینی آغازشده است و پس از طی مراحل کارشناسی و توافقات لازم اجرا خواهد شد.
وی به توافق نامه سازمان جهانی بهداشت با کمیته امداد امام خمینی برای اجرای طرحهای بهداشتی ویژه خانوادهای کم درآمداشاره کرد و گفت: براساس این توافق نامه کمیته امداد امام خمینی و سازمان جهانی بهداشت درسه محور بهداشت زنان سرپرست خانوار، بهداشت کودکان بی سرپرست و یتیم و بهداشت خانواده های کم درآمد همکاری خواهند کرد.
محمدی فر که در صدر هیئتی به منظورامضای توافق نامه انتقال تجربیات کمیته امداد امام خمینی به تاجیکستان و شرکت در جشن ازدواج 80 زوج جوان تاجیک به شهر دوشنبه پایتخت این کشورسفر کرده است گفت: باتوجه درخواست های برخی از کشورها، طرح انتقال و صدور تجربیات و ظرفیت های کمیته امداد امام خمینی به سایر کشورها از محورهای اصلی برنامه بخش بین الملل این نهاد مردمی است.
وی افزود: امروز بسیاری از کسانی که در اروپا ، آمریکا و آسیا کار بشر دوستانه می کنند برنامه ها و تجربه کمیته امداد امام خمینی برایشان جالب توجه است و بارها ازاین نهاد خواسته اند تا تجربیات خود را به ویژه دربخش حمایتی ، خود اشتغالی توانمندسازی محرومین به آنان منتقل کند.
مسئول بین الملل کمیته امداد امام خمینی گفت: دراین راستا به درخواست کشور همدین ، همزبان و هم فرهنک تاجیکستان تجربه کمیته امداد امام خمینی دراین کشور اجرا می شود و تاکنون چندین خانوارازبرنامه های آموزشی و توامند سازی کمیته امداد به خود کفایی رسیده اند.
وی افزود: تجربه برگزاری آیین مشترک جشن ازدواج زوجهای جوان و راهکارهای خود اشتغالی خانواده ها نیز به صورت طرحهای مشترک با دولت تاجیکستان به این کشور منتقل می شود.
وی به اشاره به تجربه موفق چندین ساله دفترکمیته امداد امام خمینی در تاجیکستان گفت: کمیته امداد امام خمینی برای انتقال تجربیات خود به بنیاد خیریه جدید تاجیکستان که توسط رئیس جمهوری این کشورراه اندازی شد نیز اعلام آمادگی کرده است.
این مقام کمیته امداد امام خمینی نیت پاک بنیانگذارجمهوری اسلامی در راه اندازی این نهاد را باعث اقبال مردم جهان ازاین نهاد خیریه دانست و افزود: نگرش امام خمینی درزمان تاسیس این نهاد کمک به کاهش محرومین و فقر در سطح جهان بود.
محمدی فرگفت: امروز نیز برنامه ریزان کمیته امداد امام خمینی سعی دارند با بومی سازی طرحهای حمایتی کمیته امداد در کشورهایی که دفترکمیته امداد وجود دارد و یا خواهان تاسیس نهاد کمیته امداد امام خمینی درآن کشورند، خیرین کشورهای متبوع را ترغیب به کمک برای افراد تحت پوشش کشورخود نمایند.
"امامعلی رحمان" رئیس جمهوری تاجیکستان ، بعد ازسفر به ایران گفته بود باید الگوی کمیته امداد امام خمینی را در تاجیکستان در قالب یک صندوق و بنیاد خیریه پیاده کنیم که به تازگی این بنیاد آغاز بکارکرد.
کمیته امداد امام خمینی درتاجیکستان جایگاه ویژه ای دارد و نوع عملکرد این نهاد ایرانی درچند سال گذشته باعث شده است تا بسیاری ازتاجیکها شیفته نوع کار کمیته امداد امام خمینی شوند.
کمیته امداد امام خمینی تاجیکستان تا کنون نقش مهمی در خود کفایی و حرفه آموزی شهروندان تاجیک با همکاری دولت این کشور داشته است و توانسته تجربه خود را به نوعی به مقامات تاجیکستان منتقل کند.
آساق / 2151/ 305/1184 شماره 171 ساعت 21:04 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه