۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6198423
T T
۰ نفر
امضا تفاهم نامه صندوق تعاون کشور با صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری ....................................................................
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/02/86 داخلی.اقتصادی.تعاون.
مدیرعامل صندوق تعاون کشور گفت: صندوق تعاون کشور با صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری برای ارایه خدمات اعتباری به اتحادیه ها، شرکت های تعاونی و اعضای تعاونی های عشایری که عضو صندوق حمایت از توسعه سرمایه- گذاری هستند، تفاهم نامه ای در بخش کشاورزی عشایری امضا کردند.
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، "محمد کریمی" افزود: تمام اتحادیه ها و شرکت -های تعاونی و اعضا تعاونی عشایری که عضو صندوق حمایت هستند، می توانند انواع تسهیلات اعتباری را برای تامین نیاز سرمایه گذاری ثابت و یا سرمایه در گردش از صندوق تعاون کشور دریافت کنند.
وی با بیان آن که پرداخت تسهیلات اعتباری به شرکت های تعاونی عشایری در قالب این تفاهم نامه از دو طریق قابل اجرا است، افزود: بخشی از تسهیلات اعتباری به شرکتها تعاونی و اعضاء آنها از محل وجوه تودیع شده توسط صندوق حمایت نزد صندوق تعاون و براساس معرفی صندوق حمایت به عنوان واگذارنده وجوه است.
وی افزود: در بخش دیگری از تسهیلات اعتباری طبق معرفی صندوق حمایت و در چارچوب ضوابط و مقررات اعتباری صندوق تعاون امکانپذیر و حداکثر میزان اعتبار پرداختی به اتحادیه ها و شرکت های تعاونی معرفی شده مطابق با ضوابط و مقررات اعتباری این موسسه خواهد بود.
وی در خصوص شرایط پرداخت تسهیلات اعتباری، گفت: علاوه بر آنکه صندوق حمایت باید در ابتدا نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه جاری و یا پس انداز نزد یکی از شعب صندوق اقدام کنند.
وی افزود: تمام اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عضو صندوق حمایت نیز حداقل دو ماه قبل از استفاده از تسهیلات اعتباری صندوق نسبت به افتتاح حساب نزد یکی از شعب صندوق اقدام کنند.
مدیرعامل صندوق تعاون در این خصوص گفت: حداقل موجودی حساب های صندوق حمایت و اعضای آنها برای استفاده از امتیازات این تفاهم نامه نباید از 20 درصد میزان درخواست تسهیلات در یک دوره انتظار کمتر باشد.
به گزارش روابط عمومی صندوق تعاون، وی حداقل دوره انتظار برای استفاده از تسهیلات اعتباری در چارچوب قوانین و مقررات صندوق در بخش سرمایه در گردش را حداقل دو ماه و در بخش ثابت برای تسهیلات میان مدت را حداقل چهار ماه و بلندمدت را شش ماه اعلام کرد.
وی یادآور شد: صندوق حمایت می تواند نسبت به انتقال تمام یا بخشی از امتیازات حساب مفتوحه نزد شعب صندوق تعاون را برای تامین یا بخشی از کسری امتیاز میانگین موجودی حساب اتحادیه ها و شرکت های تعاونی عضو اعلام کتبی و ذکر دوره و مبلغ اقدام کنند.
کریمی نوع و تضمینات جهت اطمینان از بازپرداخت تسهیلات اعتباری را متناسب با وضعیت و محل منابع پرداخت اعتبار دانست و افزود: نوع و میزان تضمینات اعتباری پرداختی از محل منابع واگذارنده وجوه و مطابق با معرفی صندوق حمایت و ضوابط و مقررات اعلامی در این زمینه است و تسهیلات اعتباری درچارچوب ضوابط و مقررات اعتباری صندوق مطابق با آئین نامه تسهیلات اعتباری و دستورالعمل اجرایی این موسسه خواهد بود.
اقتصام /9141/1558/ شماره 016 ساعت 55:09 تمام انتهای پیام E25.09-55-22
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه