۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۰:۰۱
کد خبر: 6195230
T T
۰ نفر
وزیر ارشاد:ایستادگی پای نام خلیج فارس ایستادگی پای عزت ملت ایران است ....................................................................
بندرعباس ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 9/2/86 داخلی.سیاسی.خلیج فارس.
وزیرفرهنک و ارشاداسلامی گفت:ایستادگی پای واقعیت انکارناپذیر خلیج فارس، بهره مندی برحق ازدانش هسته ای،استقلال علمی وصنعتی و تجاری درحقیقت ایستادگی پای تاریخ پرافتخار و عزت ملت ایران است.
محمدحسین صفار هرندی یکشنبه در همایش بزرک دانشجویی روز ملی خلیج فارس در بندرعباس افزود: کشورهای غربی می دانند که ایران اکنون مصمم تر از همیشه و مانند تیر رهاشده از کمان، پرواز به سوی هدفهای متعالی را آغاز کرده و به همین دلیل سعی می کنند با ماجراسازی های حاشیه ای به زعم خود سرعت این پرواز را کم کنند.
وی ادامه داد: هرچند کشورهای غربی و برخی عناصرخودباخته داخلی سعی دارند ایران را در معرض تهدیدات جدی و منطقه ای ناامن جلوه دهند اما محافل تخصصی اقتصادی جهان می دانند که ایران یکی ازباثبات ترین نقاط سرمایه گذاری دنیاست.
وزیر فرهنک و ارشاد اسلامی انعقاد قراردادهای چند میلیارد دلاری کشورهای غربی و افزایش روزافزون تمایل سرمایه گذاران بزرک دنیا به فعالیت در ایران را بهترین گواه تثبیت موقعیت ایران در عرصه های مختلف بین المللی دانست.
وی با اشاره به حرکت جنبش دانشجویی کشور در تدوین منشور وفاق و اتحاد گفت:این حرکت هوشمندانه نشانه درک درست و بیداری جنبش دانشجویی کشور است که در عین حال ضربه ای کاری به برخی عناصر مزدور می باشد که فاقد هر گونه عرق ملی، دغدغه دینی بوده و توکل به خدا و اعتماد به مردم در وجودشان راه ندارد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، صفارهرندی افزود: تجربه نشان داده این افراد حاضرند در مقاطع حساس و بزنگاههای مهم تاریخ کشور مجموعه آنچه را که به شرف و عزت ایران اسلامی وابسته است زبونانه در اختیار بدخواهان ایران قرار دهند.
وی با مرور تاریخ جنبش دانشجویی خطاب به فعالین جنبش دانشجویی ایران اظهار داشت: در منشور دانشجویان نکات برجسته و ارزشمندی وجود دارد اما آنچه که از تدوین این منشور مهم تراست وفاداری و عمل به مفاد آن است.
همایش روزملی خلیج فارس از امروز در بندرعباس آغاز شده و بمدت سه روز ادامه خواهد داشت.
سفربه جزایرایرانی،به اهتزار درآوردن پرچم 57 کشور اسلامی در پهنه خلیج فارس و پرده برداری از لوح منشور امضا شده توسط رهبران جنبش دانشجویی کشور متشکل از انجمنهای اسلامی، بسیج دانشجویی و دفتر تحکیم وحدت شاخه شیراز از جمله برنامه های پیش بینی شده برای این همایش سه روزه می باشد.ک/3 7192/667/675 شماره 188 ساعت 49:16 تمام انتهای پیام E09.16-49-27
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه