۳۰ دی ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6161428
T T
۰ نفر
17درصد جمعیت اتحادیه اروپا در خطر فقر قرار دارند # خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/10/30 سیاسی.اروپا.ایران برلین- جدیدترین آمار کمیسیون اروپایی (یورو اشتات )که روز چهارشنبه منتشر شد،حکایت از قرار داشتن حدود 17درصد جمعیت اتحادیه اروپا در خطر فقر دارد به گزارش ایرنا، طبق این آمار لتونی با 26درصد، رومانی با 23 درصدوبلغارستان با 21درصد درصدر لیست کشورهای در خطر فقر در این اتحادیه قرار دارندو رده بعدی با 20درصد به کشورهای یونان، اسپانیا و لیتوانی اختصاص دارد. کشورهای جمهوری چک با 9درصد، هلند و اسلواکی با 11درصدودانمارک،مجارستان، اتریش، اسلوونی و سوئد با 11درصد در رده کشورهایی با خطر کمتر در معرض فقر قرار دارند. حدود 80 میلیون نفر که 17رصد جمعیت اتحادیه اروپا را تشکیل می دهند، نیز زیر خط فقر زندگی می کنند. نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که 73درصد اروپایی ها فقر را به عنوان یک مشکل بزرک در کشور خود می دانند و 89 درصد نیز معتقدند که کشورهای متبوع آنها باید بصورت جدی با این معضل مبارزه کند. دلیل اصلی افزایش فقر درکشورهای اروپایی، بیکاری و شغل هایی بادرآمدکم و افزایش هزینه زندگی در خیلی از کشورهای این قاره عنوان شده است. در اروپا به کسی فقیر گفته می شود که کمتراز 60درصد حقوق میانگین کشورش را دریافت کند. بیش از یک دهه پیش رهبران اروپا وعده داده بودند که تا سال 2010 اقدامات مهمی برای کاهش فقر در این کشورها انجام دهند. اروپام 1184**1497**250**شبک
۰ نفر