۱۸ مرداد ۱۳۸۸، ۰:۰۱
کد خبر: 6150612
T T
۰ نفر
بذرپاش:جوانان باید بدانند جوانان یک نسل قبل تر در این کشور چه اقداماتی کرده اند # تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 88/05/18 اجتماعی.سازمان ملی جوانان.بذرپاش.جشنواره معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان گفت: جوانان باید بدانند جوانان هم نسل و یک نسل قبل تر در این کشور چه اقداماتی کرده اند جوانان نسل قبل خودشان را در جنک تحمیلی و انقلاب نشان داده اند و هم اکنون در رده های مدیریتی و غیر مدیریتی بسیار موثر هستند. به گزارش روز یکشنبه ایرنا، مهرداد بذرپاش در نخستین جشنواره اتفاق اظهار داشت: جوانان نسل سوم می تواند مسیرهای پیش رو را باز کرده و به نقطه آرمانی برسند چراکه عده ای بسیج شده اند آرمانهای این کشور اتفاق نیفتد. وی افزود: خود را برای اتفاقات بزرگتر آماده می کنیم و مترصد اتفاقات بزرگتر هم هستیم، جوانان نسل سوم می تواند مسیرهای پیش رو را باز کرده و به نقطه آرمانی برسند. به گفته بذرپاش ؟ آرمانیهای که جوانان دارند برای اعتلای جامعه و فرد است که با توجه به تجربه ای که رقم خورده است و دستاوردها اتفاق کمی نیست عده ای بسیج شده اند آرمانهای این کشور اتفاق نیافتد. معاون رئیس جمهور افزود: فعالیت جوانان می تواند بستری برای جهش بزرک باشد. اجتمام 9105/**
۰ نفر