۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6142074
T T
۰ نفر

وزیر رفاه و تامین اجتماعی

۲۳ اسفند ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6142074
وزیر رفاه و تامین اجتماعی توجه ویژه به توانمندسازی مددجویان در دستور کار دولت قرار دارد ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/12/23 اجتماعی.وزارت رفاه.بودجه 90 تهران- وزیررفاه و تامین اجتماعی گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه ها، حمایت بیشتر به ویژه در بعد توانمندسازی مددجویان و رسیدگی بیشتر به افراد تحت پوشش در تمامی گروه ها از جمله بازنشستگان، مددجویان و زنان سرپرست خانوار از برنامه هایی است که برای سال 90 پیش بینی شده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، صادق محصولی عملکرد این وزارتخانه را در سال 89 مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: خوشبختانه تا حد زیادی در اجرای برنامه هایی که به عنوان هدف در وزارت رفاه وتامین اجتماعی طراحی شد ، موفق بودیم و توانستیم به اهدافی که تنظیم و پیش بینی شده بود، دست پیدا کنیم.
وی افزود:البته کمک شخص رئیس جمهوری برای اجرای طرحها و برنامه ها هم بسیار موثر بود و توانستیم به اهدافی که برای وزارت رفاه وتامین اجتماعی تبیین کرده بوده ایم، نایل شویم.
محصولی، مهم ترین طرحهای اجرا شده وزارت رفاه وتامین اجتماعی را طی سال 89 رد دیون برای بازنشستگان کشوری عنوان کرد و افزود: بالابردن ضریب نفوذ بیمه های درمانی، افزایش ضریب نفوذ بیمه های تامین اجتماعی و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از جمله طرحهایی بود که در وزارت رفاه وتامین اجتماعی به اجرا درآمد و موفقیت های خوبی درزمینه های حمایتی بدست آوردیم که این موفقیت ها قابل مقایسه با سال های گذشته نیست، البته تمام این ها با کمک و پشتیبانی دولت صورت گرفت.
** حمایت از بازنشستگان، مددجویان و زنان سرپرست خانوار در سال 90 وزیر رفاه و تامین اجتماعی در ادامه به برنامه های این وزارتخانه در سال 90 اشاره کرد و گفت: برای سال آینده هم با توجه به بودجه ای که تنظیم شده است، گسترش کمی و کیفی بیمه های درمانی و تامین اجتماعی را در برنامه های خود خواهیم داشت.
وی خاطر نشان کرد: همچنین افزایش ضریب نفوذ بیمه ها، حمایت بیشتر به ویژه در بعد توانمندسازی مددجویان، رسیدگی بیشتر به افراد تحت پوشش در تمامی گروه ها از جمله بازنشستگان، مددجویان و زنان سرپرست خانوار از دیگر برنامه هایی است که برای سال 90 پیش بینی شده است.
اجتمام 1580**9188** شماره 059 ساعت 15:46 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه