۱۰ دی ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6138179
T T
۰ نفر
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در بهزیستی: سالمندان زیر پوشش بهزیستی، یارانه دریافت می کنند ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/10/10 اجتماعی.بهزیستی.یارانه تهران-رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در سازمان بهزیستی کشور گفت: به سالمندان زیر پوشش سازمان بهزیستی کشور همانند بقیه اقشار شناسایی شده در این سازمان، یارانه تعلق می گیرد.
حسین نحوی نژاد در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: اکنون پنج میلیون و 200 هزار نفر سالمند در کشور زندگی می کنند که از این تعداد 150 هزار نفر سالمند، معلول هستند.
وی با بیان اینکه حدود 12 هزار نفر از سالمندان در مراکز و خانه سالمندان نگهداری می شوند، گفت: یارانه تمام این افراد به همراه سالمندانی که در مراکز شبانه روزی بهزیستی حضور دارند، به طور کامل پرداخت می شود.
رییس دبیرخانه شورای ملی سالمندان در سازمان بهزیستی کشور افزود: تعدادی ازسالمندان نیز درمنزل نگهداری می شوند و خدمات درمانی سازمان را از طریق ویزیت رایگان گروه های سیار دریافت می کنند که یارانه های این افراد هم محفوظ است.
نحوی نژاد با بیان اینکه فقط هفت درصد از سالمندان کشور تنها زندگی می کنند، گفت: بیشتر سالمندان کشور در خانه های ملکی خود یا در کنار خانواده زندگی می کنند.
اجتمام 9134** 1908** شماره 007 ساعت 11:17 تمام
۰ نفر

سرخط اخبار جامعه