۱۴ فروردین ۱۳۸۹، ۰:۰۱
کد خبر: 6123159
T T
۰ نفر
گشت تعزیرات حکومتی در میدان مرکزی میوه و تره بار و پایانه های مسافربری حضور یافت ..................................................
خبرگزاری جمهوری اسلامی 89/01/14 اجتماعی.قضایی.سازمان تعزیرات حکومتی تهران- سازمان تعزیرات حکومتی در چارچوب سیاست های کاری خود و به منظور دفاع از حقوق شهروندان، گشت های مشترک با اداره بازرگانی در جهت بازدید از میادین میوه و تره بار و غرفه های خرید در پایانه های مسافری تهران برگزار کرد.
به گزارش روز شنبه ایرنا ، این سازمان با ایجاد گشت مشترک با اداره بازرگانی استان تهران جهت بازدیداز میدان مرکزی میوه و تره بار و غرفه های پایانه مسافربری شرق شهر تهران برگزار کرد .
در بازرسی های انجام شده از 20 واحد صنفی در پایانه مسافربری ، برای 5 واحد صنفی متخلف پرونده هایی تشکیل شد و با توجه به حضور رییس شعبه 36 تعزیرات حکومتی استان تهران درمحل ،پس از بررسی موضوع ، واحدهای متخلف به پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند.
همچنین در بازرسی از 80 واحد - غرفه عرضه میوه در میدان مرکزی تهران برای 38 واحد صنفی متخلف پرونده هایی تشکیل شد.
بر اساس این گزارش، با توجه به حضور رییس شعبه 28 تعزیرات حکومتی ، پس از بررسی موضوع واحدهای متخلف به پرداخت جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم شدند.
اجتمام 1586**1010** شماره 011 ساعت 11:08 تمام
۰ نفر