۲۶ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6025086
T T
۰ نفر

اولین دور مذاکرات وزرای خارجه چین وروسیه

۲۶ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6025086
اولین دور مذاکرات وزرای خارجه چین وروسیه # تهران - ایرنا 26/12/70 .سیاسی. تلکس 166 158 وزرای امور خارجه چین وروسیه امروز دوشنبه درپکن پیرامون روابط دوجانبه وهمکاریهای فیمابین به گفتگو ومذاکره پرداختند.
........................................
،آ،اف،پ،هوا،کیان،چیچن،آندری،کوزیرف،شوروی،مسکو،بیانیه،تسلیحات،کرده، ،جنوبی،پکن،یانک،شانک،کون،تلکس،،74،
۰ نفر