۲۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6025018
T T
۰ نفر
رئیس پیشین کا ک ب :جاسوسان روسیه همچنان درآلمان فعالیت..
# تهران - ایرنا 25/12/70 .سیاسی. تلکس 17 یکی از روسای پیشین کا ک ب در مصاحبه ای که دیروز شنبه منتشر شد اظهار داشت: سرویس امنیتی روسیه یک شبکه جاسوسی را درآلمان اداره و حمایت می کند.
........................................
،د،پ،آ،لئونید،شبارشین،مجله،اشپیگل،
۰ نفر