۲۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6024860
T T
۰ نفر
اوکراین انتقال جنک افزارهای اتمی به روسیه را به حال تعلیق..
# تهران - ایرنا 23/12/70 .سیاسی. تلکس 5 113; اوکراین انتقال جنک افزارهای هسته ای را به روسیه به حال تعلیق درآورده است زیرا این جمهوری تضمینی در مورد نابود ساختن آنها دریافت نکرده است.
........................................
،آ،اف،پ،رویتر،مسکو،لئونید،کراوچک،رئیس،،جمهوری،اوکراین،
۰ نفر