۲۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6024790
T T
۰ نفر

درخواست هاشمی رفسنجانی از رئیس جمهورارمنستان

۲۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6024790
درخواست هاشمی رفسنجانی از رئیس جمهورارمنستان # تهران - ایرنا 22/12/70 .سیاسی. تلکس 146 هاشمی رفسنجانی طی تماس تلفنی از پطروسیان رئیس جمهورارمنستان خواست تاتمامی مساعی خودرابرای خاتمه دادن درگیریهای منطقه قره باغ بکاربندد.
........................................
،ایران،،رئیس،،جمهور،جمهوری،آذربایجان،،آسیای،میانه،
۰ نفر