۲۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6024756
T T
۰ نفر
گامی دیگر برای افزایش میزان محصولات کشاورزی برداشته شد # توکیو - ایرنا 21/12/70 .علمی. تلکس 138 یک موسسه تحقیقاتی ژاپن موفق به ساخت مصنوعی فتوهورمونی/براسینو استروید/شده که باپاشیدن برروی مزارع موجب افزایش میزان محصولات آنهاخواهدشد.
........................................
،نشریه،ستا،ارگان،آژانس،،علوم،وتکنولوژی،ژاپن،پروفسور،ایکی،گاوا،دانشگاه، ،ایواکی،میسی،پایه،گذار،
۰ نفر