۲۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6024747
T T
۰ نفر
پرچم سبز اسلام بر فراز فرستنده رادیوئی صربستان در نوی پازار # بلگراد - ایرنا 21/12/70 .سیاسی. تلکس 30 در شهر مسلمان نشین نوی پازار در صربستان یوگسلاوی فرد ناشناسی برای چهارمین مرتبه پرچم سبز اسلام را برفراز آنتن فرستنده رادیوی محلی به اهتزاز درآورد.
........................................
،روزنامه،پلیتیکا،اکسپرس،،بلگراد،
۰ نفر