۱۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6023877
T T
۰ نفر
نخست وزیر اردن خواستار متوقف شدن قانون خدمت وظیفه در...
# تهران - ایرنا 14/12/70 .سیاسی. تلکس 176 دولت اردن که از بحران اقتصادی رنج می برد امروز از پارلمان این کشور خواست اجرای قانون خدمت وظیفه 2 سال مردان را متوقف سازد.
........................................
،د،پ،آ،امان،شریف،زید،بن،شاکر،نخست،وزیر،
۰ نفر