۱۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6023766
T T
۰ نفر
تمرینات کاهش فعالیتهای ذهنی توسط اعضای وابسته به موسسه علم # نوشهر - ایرنا 13/12/70 .اجتماعی. تلکس 176 70 تن اززنان عضو موسسه علم شعور اخلاق تمرینات کاهش فعالیت های ذهنی خود را دیروز تحت عنوان تکنیک تی ام دررامسر آغازکردند.
........................................
،ایران،استان،مازندران،،خانم،امیرابراهیمی،مدرس،،روش،،،سه،میلیون،عضو، ،درایران،،دانشگاه،تحقیقاتی،ماهاریشی،،موسسه،گیاهخوار،
۰ نفر