۱۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6023741
T T
۰ نفر

کوبا به ایران وچین شکر صادر میکند

۱۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6023741
کوبا به ایران وچین شکر صادر میکند # تهران - ایرنا 13/12/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 15 اق کوبا بزرگترین تولیدکننده شکردردنیا قراردادهائی برای ارسال 900 هزارتن شکر خام به چین و 200 هزارتن دیگربه ایران منعقد کرده است .
........................................
،رویتر،،کوبازوکو،شرکت،فروشنده،شکر،،هاوانا،،درازای،دریافت،نفت،به،ایران، ،شکر،میدهد،
۰ نفر