۱۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6023637
T T
۰ نفر
هند خواستار خرید سلاحهای مدرن الکترونیکی از آمریکا شد # دهلی نو - ایرنا 12/12/70 .سیاسی. تلکس 167 یک نشریه هندی به نقل از منابع نظامی نوشت هند رسما ازآمریکا درخواست نموده تاسلاحهای مدرن الکترونیکی دراختیار این کشور قرار دهد.
........................................
،روزنامه،آبزرور،شاراد،پاوار،وزیر،دفاع،
۰ نفر