۱۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6023410
T T
۰ نفر

اعتصاب کارگری واحدهای اقتصادی یمن را فلج کرد

۱۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6023410
اعتصاب کارگری واحدهای اقتصادی یمن را فلج کرد # تهران - ایرنا 11/12/70 .سیاسی. تلکس 209 بنادر و بانکها و صنایع نفتی یمن امروز به دلیل اعتصاب دهها هزار کارگر فلج شد.
........................................
،رویتر،صنعا،فدراسیون،کل،اتحادیه های،کارگری،فساد،در،رخش،،مالی،و،اجتماعی، ،و،امنیتی،
۰ نفر