۶ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6022928
T T
۰ نفر
لیبی والجزایر به استفاده از دانشمندان اتمی شناس شوروی ....
# تهران - ایرنا 7/12/70 .سیاسی. تلکس 59 روزنامه واشنگتن تایمز به نقل از مقامات دولتی آمریکا ادعا کرد که تعدادی از دانشمندان شوروی سابق سرگرم فعالیت در تاسیسات اتمی لیبی و الجزایر هستند.
........................................
،قزاقستان،
۰ نفر