۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6022666
T T
۰ نفر
اعتبارات اختصاصی استان بوشهر درسالجاری نسبت به دوسال قبل # بوشهر - ایرنا 5/12/70 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 171 صحرائیان استانداربوشهر اعلام کرد اعبتارات اختصاصی این استان درسالجاری درمقایسه با دوسال گذشته دویست درصد رشد داشته است .
........................................
،ایران،،سخنرانی،دربندردیلم،
۰ نفر