۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6022470
T T
۰ نفر
رای عدم اعتماد حزب کمونیست اسرائیل به دولت بخاطر وقایع...
# تهران - ایرنا 4/12/70 .سیاسی. تلکس 182 حزب کمونیست اسرائیل /خاداش / بخاطر گسترش فعالیتهای نظامی در لبنان به دولت شامیر رای عدم اعتماد داده است.
........................................
،رادیو،اسرائیل،
۰ نفر