۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6022415
T T
۰ نفر
دولت هند فعالیتهای جبهه آزادیبخش جامووکشمیر راغیرقانونی ..
# دهلی نو - ایرنا 3/12/70 .سیاسی. تلکس 126 دولت هند امروز رسما فعالیتهای جبهه آزادیبخش جاموو کشمیر از گروههای چریکی عمده دره کشمیر راغیرقانونی اعلام کرد.
........................................
،ایرنا،دهلی،نو،سخنگو،امان،الله،خان،رهبر،پاکستان،
۰ نفر