۱ اسفند ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6022156
T T
۰ نفر
رویاروئی شدید میان رزمندگان مقاومت اسلامی و متجاوزین صهیونیس # صیدا - ایرنا 1/12/70 .نظامی. تلکس 142 پیشروی یک واحد زرهی اسرائیل بسوی مناطق آزاد شده جنوب لبنان میان مهاجمان ونیروهای مقاومت اسلامی لبنان برخوردهای شدید ایجاد کرده است .
........................................
،ایرنا،روستاهای،صربین،،کفر،یاطر،،منطقه،بنت،جبیل،
۰ نفر