۱۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6020603
T T
۰ نفر
اسرائیل همچنان مصمم به ایجاد شهرکهای یهودی نشین دراراضی ...
# تهران - ایرنا 20/11/70 .سیاسی. تلکس 193 اسرائیل امروز باتقاضای اخیر جیمز بیکر وزیر امور خارجه برای توقف شهرک سازی درسرزمینهای اشغالی مخالفت کرد.
........................................
،آ،اف،پ،بیت،المقدس،،یهودا،ولمرت،وزیر،بهداشت،وام،بانکی،آمریکا،اسحاق، ،شامیر،نخست،وزیر،
۰ نفر