۱۶ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6020135
T T
۰ نفر
همکاری ایران و آلمان برای گسترش صادرات صنعتی ایران # تهران - ایرنا 16/11/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 66 در دیدار بهکیش دبیر کل اتاق بازرگانی ایران با مولرمدیر کل بازرگانی وزرات اقتصاد آلمان همکاریهای تکنولوژی آلمان با صنایع ایران مورد بررسی قرار گرفت.
........................................
،ولفگانک،مولر،کوئلبل،
۰ نفر