۱۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6020067
T T
۰ نفر

درخواست ترکمنستان برای عضویت در سازمان ملل

۱۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6020067
درخواست ترکمنستان برای عضویت در سازمان ملل # نیویورک - ایرنا 15/11/70 .سیاسی. تلکس 47 جمهوری ترکمنستان به عنوان ششمین جمهوری استقلال یافته دیروز دوشنبه درخواست عضویت خود را تسلیم سازمان ملل کرد.
........................................
،شورای،امنیت،
۰ نفر