۱۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019882
T T
۰ نفر

عملیات احداث 20 سدعظیم درسطح کشور

۱۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019882
عملیات احداث 20 سدعظیم درسطح کشور # باختران - ایرنا 14/11/70 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 175 زنگنه وزیرنیرواعلام کردبمنظورکنترل وبهره گیری بیشترازآبهای جاری کشورعملیات احداث 20 سد درکشور جریان دارد تاپایان سال 71 موردبهره برداری قرارمیگیرد.
........................................
،ایران،استان،باختران،،افتتاح،پروژه،آبرسانی،باختران،،اعتبارات،وزارت، ،نیرو،درسال،71،430،میلیارد،ریال،
۰ نفر