۱۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019671
T T
۰ نفر

رکورد شنا1500 متر جهان شکسته شد

۱۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6019671
رکورد شنا1500 متر جهان شکسته شد # تهران - ایرنا 12/11/70 .ورزشی. تلکس 40 کی رن پرکینز در مسابقات جایزه بزرک که درشهر کانبرابرگزارگردید 1500 متر رابمدت 14 دقیقه و 33 ثانیه و 40 صدم ثانیه شناکرذورکودجدید بجاگذاشت .
........................................
،رکود،بمیزان،2/5،ثانیه،،شناگر،استرالیائی،،آاف،پ،
۰ نفر