۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6018602
T T
۰ نفر

دیدار جلود از هند

۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6018602
دیدار جلود از هند # دهلی نو - ایرنا 3/11/70 .سیاسی. تلکس 233 سرگرد جلود امروز در دهلی نو گفت: لیبی درتلاش جهت قرار دادن نام کشمیر و هند در طرح قطعنامه سازمان ملل پیرامون تروریسم دچار اشتباه شده است.
........................................
،مجمع،عمومی،سازمان،ملل،مجامع،بین،المللی،
۰ نفر