۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6018293
T T
۰ نفر
برقراری روابط دیپلماتیک میان چین و روسیه سفید # پکن - ایرنا 1/11/70 .سیاسی. تلکس 55 چین و جمهوری روسیه سفید دیروز دوشنبه با امضاء یک موافقتنامه رسما روابط دیپلماتیک برقرار کردند.
........................................
،شین،هوا،معاون،وزیر،امور،خارجه،چین،وزیر،خارجه،روسیه،سفید،
۰ نفر