۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6018288
T T
۰ نفر

همبستگی ادیان بزرک ضامن صلح جهانی است

۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6018288
همبستگی ادیان بزرک ضامن صلح جهانی است # بن - ایرنا 1/11/70 .سیاسی.مذهبی. تلکس 15 یکی ازاساتید معروف علوم دینی آلمان خواهان اتحاد اسلام مسیحیت ویهودیت سه دین بزرک جهان شد.
........................................
،پروفسور،هانس،،کونک،دانشگاه،توبینگن،آلمان،
۰ نفر