۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6018266
T T
۰ نفر

هنرستان هنرهای نمایشی در یزد دایر میشود

۱ بهمن ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6018266
هنرستان هنرهای نمایشی در یزد دایر میشود # یزد - ایرنا 1/11/70 .اجتماعی.فرهنگی. تلکس 241 اولین هنرستان هنرهای نمایشی با تصویب وزارت آموزش و پرورش از مهرماه سال آینده در یزد دایر میشود.
........................................
،منتظری،سرپرست،هنرهای،نمایشی،برنامه،پنجساله،
۰ نفر