۱۱ آذر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6011984
T T
۰ نفر

درخواست کمک اقتصادی رومانی از جهان

۱۱ آذر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6011984
درخواست کمک اقتصادی رومانی از جهان # رم - ایرنا 14/09/70 .اقتصادی. تلکس 70 اق نخست وزیر رومانی از جامعه بین المللی خواست تا کمکهای اقتصادی در اختیار این کشور قرار دهند.
........................................
،ایرنا،تئودور،استولیویان،رم،آندرئوتی،نخست،وزیر،ایتالیا،
۰ نفر