۱۱ آذر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6011971
T T
۰ نفر
مخالفت چین نسبت به دیدار میجر با رهبر تبعیدی بودائیان تبت # پکن - ایرنا 14/09/70 .سیاسی. تلکس 188 چین بادیدار جان میجر نخست وزیر انگلیس بادالائی لاما رهبر تبعیدی بودائیان تبت مخالفت کرد.
........................................
،سخنگوی،وزارت،امور،خارجه،مصاحبه،
۰ نفر