۱۱ آذر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6011656
T T
۰ نفر

بررسی زلزله رودبار در دانشکده مترو

۱۱ آذر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6011656
بررسی زلزله رودبار در دانشکده مترو # تهران - ایرنا 12/09/70 .اجتماعی.علمی. تلکس 67 گروهی از کارشناسان و مهندسین دانشکده مترو طی نشستی به بررسی مشخصات علمی زلزله رودبار و چگونگی وقوع زلزله مزبور پرداختند.
........................................
،ایران،گیلان،ایرنا،امینی،رئیس،،دانشکده،و،استاد،زمین،شناسی،کمربند،زلزله، ،آلپ،بالکان،مدیترانه،شرقی،تا،هیمالیا،
۰ نفر