۱۱ آذر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6011612
T T
۰ نفر

عزیمت هیات فلسطینی به واشنگتن

۱۱ آذر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6011612
عزیمت هیات فلسطینی به واشنگتن # تهران - ایرنا 12/09/70 .سیاسی. تلکس 12 هیئت مشترک اردنی و فلسطینی برای شرکت در مذاکرات صلح با اسرائیل دیروز از امان راهی واشنگتن شد.
........................................
،آ،اف،پ،امان،تاخیر،مارگارد،توت،وایلر،سخنگوی،وزارت،امور،خارجه،آمریکا،
۰ نفر