۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007502
T T
۰ نفر
کنفرانس صلح خاورمیانه ازدیدگاه وزیر خارجه اسبق فرانسه # پاریس - ایرنا 8/08/70 .سیاسی. تلکس 227 فیگارو از قول وزیر خارجه اسبق فرانسه مینویسد گرچه موانع موجود برسر راه مذاکرات صلح خاورمیانه عظیم وبیشمارند ولی دلایلی برای امیدواری نیز وجود دارد.
........................................
،پاریس،،ژان،فرانسوا،بونسه،فلسطین،اسرائیل،کنفرانس،،مادرید،
۰ نفر