۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007490
T T
۰ نفر

نقش انگلیس درامنیت خلیج فارس

۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007490
نقش انگلیس درامنیت خلیج فارس # ابوظبی - ایرنا 8/08/70 .سیاسی. تلکس 243 وزیر مشاور درامور خارجی انگلیس امروز دربحرین نقش کشورش رادربرقراری ترتیبات امنیتی درمنطقه خلیج فارس تشریح کرد.
........................................
،داگلاس،،هاک،بحرین،مانور،کنفرانس،،صلح،مادرید،منامه،قطر،خلیج،فارس،،
۰ نفر