۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007487
T T
۰ نفر
حدود 8 هزار نفر از اهالی نخجوان وارد ترکیه شدند # آنکارا - ایرنا 8/08/70 .سیاسی. تلکس 204 نزدیک به 8 هزار تن از اهالی جمهوری خودمختار نخجوان شوروی دیروز همراه با نخست وزیر و رئیس مجلس این جمهوری وارد خاک ترکیه شدند.
........................................
،ایرنا،آنکارا،عصمت،بهادرلار،معاون،استاندار،کارس،،ترکیه،
۰ نفر