۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007438
T T
۰ نفر

مذاکرات ایران و ترکیه

۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007438
مذاکرات ایران و ترکیه # تهران - ایرنا 8/08/70 .سیاسی. تلکس 222 بدنبال رویدادهای اخیر در مرزهای ایران و ترکیه مقامات دو کشور با تشکیل کمیسیون مشترک برای انجام مذاکرات سازنده و همکاری متقابل موافقت کردند.
........................................
،وزارت،امور،خارجه،ادامه،توقیف،کشتی،
۰ نفر