۶ آبان ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6007434
T T
۰ نفر
کشف دو گور دسته جمعی سربازان عراقی در مرز عراق و عربستان # تهران - ایرنا 8/08/70 .سیاسی. تلکس 18 دوگور دسته جمعی سربازان عراقی که به وسیله نیروهای آمریکایی و ناتو در مرز عراق در منطقه اللحیش در مرز عراق و عربستان زنده بگور شده اند کشف شد.
........................................
،رادیو،بغداد،گور،44،سرباز،عراقی،جنک،خلیج،فارس،،
۰ نفر