۱۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6005061
T T
۰ نفر
دادگاه متهمین به قتل شهید عارف حسینی به آینده موکول شد # اسلام آباد - ایرنا 20/07/70 .سیاسی.مذهبی. تلکس 61 دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده شهیدعارف حسینی رهبر سابق شیعیان پاکستان درشهر پیشاور روزپنجشنبه با حضور متهمین و ادامه جلسه به آینده موکول شد.
........................................
،هاشم،خان،ماجدرضا،گیلانی،فقیرگل،فضل،حق،ایالت،سرحد،نهضت،اجرای،فقه،جعفری،
۰ نفر