۱۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6005039
T T
۰ نفر
صنعت توریسم کره جنوبی سال آینده فعال تر می شود.
# تهران - ایرنا 20/07/70 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 47 اق پیش بینی می شود باتوسعه فعالیت صنعت توریسم کره جنوبی درسال آینده بیش از 46/3 میلیون توریست ازاین کشور دیدن نماید .
........................................
،1/8،درصد،افزایش،،،طی،سال،جاری،2/3،میلیون،توریست،یونهاپ،سئول،
۰ نفر