۱۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6004985
T T
۰ نفر

فاصله ملت و سلطان ریاض

۱۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6004985
فاصله ملت و سلطان ریاض # تهران - ایرنا 20/07/70 .سیاسی. جمهوری ص 12 درعربستان سالانه 80 میلیارد ریال سعودی بعنوان حقوق به خاندان شاه پرداخت می شود درحالیکه مجموع بودجه سالانه دولت کمی بیش از دوبرابر این رقم است.
........................................
،مقالهای،از،روزنامه،آساهی،چاپ،ژاپن،بحران،خلیج،فارس،،شماره،3577،
۰ نفر