۱۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6004805
T T
۰ نفر

کشف یک ژن مربوط به ناشنوائی

۱۶ مهر ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 6004805
کشف یک ژن مربوط به ناشنوائی # لندن - ایرنا 18/07/70 .علمی. تلکس 92 در هشتمین کنگره بین المللی ژنتیک انسانی در واشنگتن موقعیت ژن مربوط به ناشنوائی ارثی که اواخر دوره کودکی فعال میشود شناسائی شد.
........................................
،دیلی،تلگراف،پروفسور،لئون،پدرو،،کروموزم،پنج،
۰ نفر